Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
  • shirlyv1111

עידוד זרוז השראת לידה ....


היא כבר כבדה , עייפה, ממש רוצה כבר להפגש עם הבייבי שבבטן

דוקא בלילות היא ישנה די טוב ,היא כזו שישנה ממש טוב תמיד וגם בהריון ממשיכה בדרכה המיוחדת לה .אני אלווה אתה בלידה ,הם מגיעים בבקשה לקבל טיפול שיכול לעודד את תחילת הלידה ,.הם מרגישים מוכנים

אני נוגעת בכל הנקודות האפשריות .סביב הקרסוליים סביב העקבים ,גיד אכילס,השוקיים מעל הישבן ברום הכתף .הנקודות כבר רגישות נראה שהיא כבר אוטוטו שם ... בערב היא מספרת לי שהתחילו לה כאבי מחזור .אולי מחר כבר תיהי אחרי ...

19 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page