Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
  • שירלי וינדמילר

רגעים שכאלה...


לפעמים יש רגעים ... המטופל : גם סקס זה ספורט ? אני : אה... לא ממש המטופל : אז אולי כשאשתי תבוא אליך לטיפול תאמרי לה ....שכדאי לה שזה כמו ספורט ... אני : אוקי ... הוא : שותק אני חושבת רגע ואומרת לו : אולי תציע לה לעשות אהבה ? ולא סקס ... הוא : שותק לפעמים חושבת לעצמי, איזו עבודה יש לי ...? ומה בעצם אני עושה ? אז אספר לכם שפה בחדר הכל אפשרי,(כלומר רק חלק ) ובכל זאת,כל כך הרבה קורה פה, אנשים נרדמים פה, יש שבוכים פה, יש כאלה שפותחים את הלב, יש ששותקים גם צוחקים פה. בעיקר כאבים נעלמים, ככה זה כשמרפים, עוזבים אפילו במעט ואז יכול להתרחש הנס . ובעיקר יוצאים מפה כמו חדשים :) סוף שבוע נעים שירלי

25 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page