Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
  • שירלי וינדמילר

נשימה טובה


הגוף שלנו כל הזמן בתנועה גם כשאנחנו סתם שוכבים, כל המערכות הפנימיות שלנו כל הזמן עובדות כמו הנשימה למשל ,אין ספק שללא הנשימה אנחנו די אבודים... אז בואו נתחיל לנשום עמוק ,מדיי פעם לא כל הזמן. הנשימה מזרימה לנו את החמצן לכל הקצוות הגוף ועוזרת לנו להרגע. הנשימות העמוקות יכולות לשחרר הרבה מתחים וחסימות. אז אל תיקחו אותה ( את הנשימה ) כמובן מאיליו נצלו אותה היא שלכם , כמה נשימות בבוקר כמה בצהריים ובערב גם. אפילו עכשיו. נשימה טובה שירלי

18 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page