Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
  • שירלי וינדמילר

סדרה של טיפולים


מה אתם אומרים על זבנג וגמרנו ?! או שאולי לאט לאט ??!! לפעמים אנחנו ממש רוצים להיות כבר בשלב הבא, בצעד הבא, רוצים לעשות את הקפיצה הזו ומהר , כי אין זמן מיותר ... אנחנו רוצים שהכל כבר יקרה. באים אלי ש"הציל אתכם ", שאקח ממכם את הכאבים הפיזיים והנפשיים , ועכשיו ושהכל יעלם כאילו לא היה. שואלים אותי , את מרגישה ? זה בדיוק שם, כן זה המקום, מרגישה ? כן זה זה. כן מרגישה , אתכם ואת הרצון שלכם, אבל רגע, קחו נשימה, נשימה עמוקה, אתם יודעים מה קחו 3 נשימות ע מ ו ק ו ת החיים זה סרט שלם ,יש בהם התחלה אמצע וסוף וגם לטיפולים שלי יש את הטיפול הראשון השני השלישי ועוד... התחלה , אמצע וסוף רק מי שיבוא לסדרה של טיפולים יוכל לחוש בהבדל, בהבדל הדק - ענק הזה של טיפול עמוק ויסודי שבאמת יכול להוציא אתכם מהכאב הזה,מהמתח הזה, מהעומס הזה שמלווה את כולנו בכל יום, שבוע,

חיי

שנה , חיים שלמים. מזמינה אתכם לנסות בסדרה של טיפולים , הכי הרבה תאמרו לעצמכם וואלה שיחקתי אותה , כי עיסוי זו לא רק פינוק זו בריאות גוף ונפש לגמרי שירלי - דולה ומטפלת במגע 0546630808

5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page